วัชร  ก่อตั้งและดําเนินธุรกิจโดยเริ่มจากการเป็นตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์มากกว่า  45 ปี จนกระทั่งในปี 2001 ได้เริ่มต้นธุรกิจ Marine อย่างเต็มตัว

ด้วยประสบการณ์กว่า 45 ปีของวัชรมารีน ด้วยการเป็นผู้จัดจําหน่ายสินค้ายาน้ําและเครื่องยนต์ติดท้ายเรือของ Yamaha รายเดียวของประเทศไทย มีการจัดทําแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องซึ่งกลายเป็นผู้นําด้านธุรกิจ Marine ในปัจจุบันสินค้าช่วงแรกคือสินค้าประเภท Marine อาทิเช่น เรือ เครื่องยนต์ Yamaha Wave Runner ภายใต้Yamaha ต่อมาได้มีการเพิ่มประเทศสินค้าให้มีความหลากหลาย โดยการคัดสรรสินค้าดังระดับโลก

ทําให้วันนี้ วัชรมารีน กลายเป็นมารีน แอนด์ มอเตอร์สปอร์ต Solution Center ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

แผนดําเนินธุรกิจการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ทั้งด้านระบบและรูปแบบให้บริการ และเจ้าหน้าที่ช่างผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้บริการทั้งก่อนการขาย และหลังการขาย การฝึกอบรมช่างเฉพาะทางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสินค้า หลักสูตรอบรมช่างอิสระ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า และการซ่อมบํารุง ทีมช่างเคลื่อนที่ เพื่อเข้าไปให้บริการตรวจเช็ค และซ่อมบํารุงให้กับลูกค้าถึงที่ รวมถึงอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสากล เป้าหมายขั้นตอนต่อไปของเรา คือตอบโจทย์ความสนุกอย่างปลอดภัย เปิดประสบการณ์ใหม่ใหม่ให้กับลูกค้า วัชรจัดทัวร์และทริปทั้งทางบกและทางน้ําตลอดทั้งปี รวมทั้งหลักสูตรการสอนเพื่อความปลอดภัย กิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อคืนความงามให้ทะเลอ่าวไทย

เพื่อเตรียมการให้กับธุรกิจ Marine ที่จะเติบโตในอนาคต ถือเป็นศูนย์ ถือเป็นศูนย์บริการนารีน ที่ได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทย

เครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานและทีมช่างที่ผ่านการอบรมหลักสูตรช่างผู้เชี่ยวชาญของยามาฮ่า เราจะมุ่งมั่น พัฒนามาตรฐานการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์บริการมารีนที่ดีที่สุดของเซาธ์อีสต์ เอเชีย ในอนาคต เพื่อดูแลลูกค้าทุกคนอย่างสุดความสามารถ และนี่ คือคําสัญญาของเรา

นอกจากนี้ยังร่วมมือกับหน่วยงานราชการเปิดหลักสูตรเกล้าเรียนการสอนนอกห้องเรียน

เปิดรับนักเรียนนักศึกษาเข้ามาศึกษาหาความรู้และฝึกงานที่วัชร ของเราคือการผลักดันธุรกิจ Marine ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น Yamaha Marine Service Center แห่งใหม่จึงเกิดขึ้น